.
Παιδιά μια παράκληση. Επειδή όπως βλέπετε κι εσείς οι αναρτήσεις μειώθηκαν δραματικά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, όσοι βλέπουν απορίες αναγνωστών στα σχόλια κάποιου θέματος και γνωρίζουν να απαντήσουν, ας το κάνουν. Thanks!
_

¡ακάλπ ετνάκ ιακ αδοπάνα ετψάρΓ

؛ετεφάργ ιτ νυοδ αν αιγ αδοπάνα ηνόθο νητ νυοζίρυγ αν ιατνοζάκγανα αν ιακ ετεφάργ ςυοτ αν ετελέθ ؛usɯ οτσ ςασ ςυολίφ ςυοτσ ακάλπ ετενάκ αν ετελέθ

¡ετελέθ οσό ετξίαπ ιακ ώδε κιλκ ετνάκ ˙αδίλεσ ωτάκαραπ νητσ ςατνονίαπμ ετενάκ οτ αν αρώ η εθρή

Copy paste στη σελίδα :)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου